התערוכה למלחמה באידס

מחר 10.02.2017 נפתחת התערוכה בבנ”הפ
תרומתי הצנועה בציור למלחמה באיידס
essay writing